Estar acabat (Es diu del que està irremisiblement perdut en un afer, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir