Estar a veure’ls vindre (Estar esperant a veure que passa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a verlos venir (Estar esperando a ver que pasa)