Estar a tir (Esta a l'abast)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a tiro (Esta al alcance)