Estar a punt de (Faltar poc per. Perillar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estuvo a punto de (Faltar poco para. Peligrar)