Estar a pa i aigua (Tindre poc de menjar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjarTraducción al castellano (google): Estar a pan y agua (Tener poco de comida)