Estar a les tres pedretes (Estar perdut, sense esperança de salvació)

Temes associats al refrany: maneres de dir