Estar a les órdens de (Dependre'n)

Temes associats al refrany: maneres de dir