Estar a la porta (Estar a la vora, molt prop)

Temes associats al refrany: maneres de dir