Estar a la mort (Estar en perill de mort, a punt de morir)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a la muerte (Estar en peligro de muerte, a punto de morir)