Estar a l'expectativa (Mantindre's amb atenció, sense actuar ni prendre cap determinació, esperant vore el caire que prenen els esdeveniments per obrar en conseqüència)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a la expectativa (Mantenerse con atención, sin actuar ni tomar ninguna determinación, esperando ver el cariz que toman los acontecimientos para obrar en consecuencia)