Estar a l'estaqueta (En subjecció permanent, sense llibertat d'anar-se'n, de moure's, especialment per causa d'una faena que no es pot deixar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a la estaquilla (En sujeción permanente, sin libertad de irse, de moverse, especialmente por causa de una faena que no se puede dejar)