Esta sí que és blava! (Això sí que és greu!)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Esta sí que es azul! (Eso sí que es grave!)