Està el pagès entre dos advocats com un pagell entre dos gats (Significa que el pagès que porta plets sol esser víctima, per la seva ignorància, de la malícia de l'advocat contrari i del propi)

Temes associats al refrany: oficis, animals, justicia