Ésser trau i botó (Ésser molt amics, estar molt units)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser ojal y botón (Ser muy amigos, estar muy unidos)