Ésser [una persona] tot mel. (Es diu d’una persona de tracte molt suau i amable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser [una persona] todo miel. (Se dice de una persona de trato muy suave y amable)