Ésser més viu que la tinya! (Quan un xiquet és molt mogut i no para quiet)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser más listo que la tiña! (Cuando un niño es muy movido y no para quieto)