Ésser llarg de dits [o de mans, o d’ungles] (Ésser lladre, tenir propensió a robar Ésser lladre, tenir propensió a robar)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser largo de dichos [o de manos, od'ungles] (Ser ladrón, tener propensión a robar Ser ladrón, tener propensión a robar)