Esser fruita (Esser una cosa fugissera, fàcil de perdre o de desaparèixer)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantesTraducción al castellano (google): Ser fruta (Ser algo huidiza, fácil de perder o de desaparecer)