Ésser dur de pell (Ésser insensible)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Ser duro de piel (Ser insensible)