Esser com un mussol [o Semblar un mussol] (Estar capficat i silenciós)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals