Ésser a l'últim forat (Ésser prop de la mort, estar a punt de morir)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser el último agujero (Ser cerca de la muerte, estuvo a punto de morir)