Esperar la vinguda de l'Esperit Sant (Esperar una cosa amb gran desig i impaciència)

Temes associats al refrany: maneres de dir