Esperar com si esperassin el perdó (Esperar una cosa amb gran desig i impaciència)

Temes associats al refrany: maneres de dir