Espera que aguarde (Espera que espera)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Espera que espere (Espera que espera)