Espès i menut (Amb tots els detalls)

Temes associats al refrany: maneres de dir