És tard i vol ploure (Es diu per a incitar algú a moure's, a obrar, a no perdre el temps)

Temes associats al refrany: oratge, maneres de dirTraducción al castellano (google): Es tarde y quiere llover (Se dice para incitar a alguien a moverse, a obrar, a no perder el tiempo)