És clar com l'aigua (Que és molt evident, que és segur)

Temes associats al refrany: aigua, maneres de dirTraducción al castellano (google): Claro como el agua (Que es muy evidente, que es seguro)