Eres "el colmo" !!! (Castellanisme. Ser insoportable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Eres "el colmo"! (Castellanisme. Ser insoportable)