Enviar a l'altre món (Matar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Enviar al otro mundo (Matar)