Enverinar el vesper (Provocar baralles o conflictes)

Temes associats al refrany: maneres de dir