Envanit [o estufat] com un paó (Molt ple de vanitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals