Entre nosaltres (Expressió amb què s'indica a algú que, allò que li diu, li ho diu confidencialment)

Temes associats al refrany: maneres de dir