Entre dues llums (A mitja claror)

Temes associats al refrany: maneres de dir