Entre dos clarors (Quan el sol ja és post i comença a fosquejar)

Temes associats al refrany: oratge, maneres de dirTraducción al castellano (google): Entre dos luces (Cuando el sol ya es post y empieza a anochecer)