Entrar en matèria (Abordar, després d'un preàmbul, la matèria de la qual algú es proposa de tractar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Entrar en materia (Abordar, después de un preámbulo, la materia de la que alguien se propone tratar)