Entrar en acció (Començar una tasca)

Temes associats al refrany: maneres de dir