Entesos! Àngela maria! (Expressa conformitat, assentiment, adhesió)

Temes associats al refrany: maneres de dir