Ensorrar-se-li el món [a algú] (Sentir-se desgraciat)

Temes associats al refrany: mon, maneres de dir