Engreixar el porc que no han de matar (Fer una feina de la qual no ha d'obtenir-se profit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Engordar el cerdo que no deben matar (Hacer un trabajo de la que no debe obtenerse provecho)