Endavant les atxes¡ (Per a indicar la voluntat de prosseguir en una acció, malgrat les dificultats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Adelante las hachas ¡(Para indicar la voluntad de proseguir en una acción, a pesar de las dificultades)