Encara que m'ho prediquin teatins, o encara que m'ho prediquin dalt una trona (De cap manera no ho creuré)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir