Encès com un lluquet, [o Més encès que un lluquet] (Molt irritat o sufocat [de vergonya, de passió, etc.])

Temes associats al refrany: maneres de dir