En vista de (Considerant, atenent)

Temes associats al refrany: maneres de dir