En (o per) virtut de (Per l'acció de)

Temes associats al refrany: maneres de dir