En vida (Durant la vida)

Temes associats al refrany: maneres de dir