En veritat, [o Per veritat, o A la veritat, o De veritat] (Amb adequació entre allò que es diu i allò que realment és)

Temes associats al refrany: maneres de dir