En una mentida tapa el sol (Diu mentires molt grans)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En una mentira tapa el sol (Dice mentiras muy grandes)