En un girar d'ulls (En un instant)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En un girar de ojos (En un instante)