En total (En suma, entre tot)

Temes associats al refrany: maneres de dir