En tot i per tot (Absolutament, sense exceptuar res)

Temes associats al refrany: maneres de dir